30.10.2017

Utlysning: Bibliotekprisen for Nord-Norge 2017

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut Bibliotekpris for Nord-Norge. Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF Nord … Fortsett å lese Utlysning: Bibliotekprisen for Nord-Norge 2017

23.2.2017

Innkalling til årsmøte i NBF region Nord-Norge tirsdag 28. mars i Hammerfest

Innkalling til årsmøte i NBF region Nord-Norge TID:     Tirsdag 28. mars 2017 kl. 15.00 – 17.00 STED:   Arktisk kultursenter, Strandgata 30, 9600 Hammerfest Saksliste: Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding NBF region Nord-Norge 2015-2016 Regnskap for 2015 og 2016, samt revisjonsrapport Forslag til handlingsplan for 2017 – 2019 Budsjett … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i NBF region Nord-Norge tirsdag 28. mars i Hammerfest

30.11.2016

Innspill til forslag om budsjettkutt ved Finnmark fylkesbibliotek

Åpent brev til politikere og administrasjon i Finnmark fylkeskommune Norsk bibliotekforening region Nord-Norge ser med stor bekymring på at fylkesrådmannen i budsjettforslag for 2017 nok en gang foreslår kutt på kr. 125 000,- for Finnmark fylkesbibliotek, et kutt som rammer bibliotektilbudet i hele fylket og ikke bare Fylkesbiblioteket som enhet. Fylkesbiblioteket har i flere år vært … Fortsett å lese Innspill til forslag om budsjettkutt ved Finnmark fylkesbibliotek

30.11.2016

Må biblioteket flytte når kommunen skal leie ut lokaler til NAV i Porsanger?

Til kommunepolitikerne og administrasjonen i Porsanger kommune Norsk bibliotekforening (NBF) region Nord-Norge vil på det sterkeste oppfordre kommunepolitikerne i Porsanger kommune om å sørge for at Porsanger folkebibliotek får beholde lokalene sine i Porsanger rådhus. Folkebibliotek er en lovpålagt kommunal tjeneste, et gratis velferdstilbud for alle innbyggerne i kommunen. Porsanger bibliotek har ei god beliggenhet … Fortsett å lese Må biblioteket flytte når kommunen skal leie ut lokaler til NAV i Porsanger?

30.11.2016

Innspill til foreslått innkjøpsbudsjett for Tana bibliotek

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Tana kommune. Viser til rådmannens framlagte budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020, hvor det framkommer at biblioteket får et kutt på kr. 98 000,- til innkjøp av bøker, utstyr og andre medier hvert år i perioden 2017-2020. Dagens bok- og utstyrsbudsjett er på kr. 174 000,- og kuttforslaget vil … Fortsett å lese Innspill til foreslått innkjøpsbudsjett for Tana bibliotek

Gå til nyhetsarkiv >