8.3.2019

Innkalling til Årsmøte i NBF Nord

Innkalling til årsmøte i NBF Nord TID:         Tirsdag 9. april 2019 kl. 16.00-18.00 STED:     Tusenhjemmet, Prinsensgate 130, Bodø Saksliste: Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding NBF Nord 2017 – 2018 Regnskap for 2017 og 2018, samt revisjonsrapport Forslag til handlingsplan for 2019 – 2021 Budsjett 2019 – 2020 Innkomne saker … Fortsett å lese Innkalling til Årsmøte i NBF Nord

31.1.2019

Forhåndsvarsel om årsmøte i NBF Nord 9. april i Bodø

NBF Nord avholder sitt årsmøte 9. april kl. 16.00 – 18.00 på Scandic Bodø. Det vil bli arrangert et faglig seminar i forbindelse med årsmøtet. Seminaret vil arrangeres på Scandic Bodø kl. 15.00 – 16.00 og temaet er iKomp vgs. (Informasjonskompetanse i videregående skole). Innkalling med saksliste til årsmøte vil sendes ut innen 8. mars. … Fortsett å lese Forhåndsvarsel om årsmøte i NBF Nord 9. april i Bodø

11.12.2018

Brev til politikere i Nordkapp kommune

Til politikere i Nordkapp kommune En tredels reduksjon av bibliotkeressursen – er det greit? Norsk bibliotekforening avdeling Nord leser i rådmannens forslag til budsjett 2019 at Nordkapp kommune planlegger å redusere åpningstiden i biblioteket tilsvarende 50 % stilling. I saksfremlegget kan vi lese at biblioteket er veldrevet og godt besøkt, og at kuttet betyr at … Fortsett å lese Brev til politikere i Nordkapp kommune

11.12.2018

Brev til fylkespolitikere i Finnmark – Skolebibliotek i videregående skoler

Når skolebibliotek ikke lengre er fylkeskommunes ansvar, hvem får ansvaret da? Norsk Bibliotekforening region Nord ser med bekymring på omorganisering av skolebiblotektjenesten i de videregående skolene i Finnmark. Vi stiller oss spørrende til hvordan en utlånsautomat og elevvakter skal kunne erstatte skolebibliotekaren og den bibliotekfaglige kompetansen som skolebibliotekarene har. Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for … Fortsett å lese Brev til fylkespolitikere i Finnmark – Skolebibliotek i videregående skoler

11.12.2018

Rapport av Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Angell Bergli

Bibliotekarer – et verdensomspennende superhelt-team Av Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Angell Bergli Høsten 2017 kom det en e-post på Bibliotek Norge-lista, med Call for papers til ALA annual 2018. Temaet var bibliotek og sosial inkludering. Vi er rådgivere ved Finnmark fylkesbibliotek og har begge engasjert oss i, og jobbet med bibliotek som arena for … Fortsett å lese Rapport av Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Angell Bergli

Gå til nyhetsarkiv >