Bibliotekpris for Nord-Norge

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge lyser ut Bibliotekpris for Nord-Norge. Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles annenhvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF region Nord-Norge og fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark.

Bibliotekprisen for Nord-Norge 2015 vil bli delt ut under det 75. norske bibliotekmøte 9.-11. mars 2016 i Tromsø.

Hvis du er medlem av NBF Nord-Norge og har tanker om hvem som fortjener årets pris, kan du sende inn forslag med en kort og god begrunnelse til styret i NBF Nord-Norge ved Ann-Britt Svane: ann-britt.svane@porsanger.kommune.no innen 1. desember 2015.

En kommentar om “Bibliotekpris for Nord-Norge

  1. Våren 2014 ble Sortland bibliotek endel av Kulturfabrikken. En helt ny hverdag for oss som jobber her og ikke minst for våre lånere/brukere.
    Det er blitt et bibliotek helt i tråd med intensjonene om biblioteket som møteplass og med aktiviteter for store og små gjennom hele uka. Dette i samarbeid med de andre aktørene på huset, ikke minst de ansatte i administrasjonen. vi har tett samarbeide med Frivilligsentralen, Kulturskolen og Sortland museum. Deler av biblioteket er endel av foajeen med kafe og un derholdning. Kommunen har virkelig satseet for at biblioteket på Sortland skal være en viktig hjørnestein i kulturlivet.

Det er stengt for kommentarer.