De nominerte til Bibliotekprisen for Nord-Norge 2015

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge lyser annen hvert år ut Bibliotekpris for Nord-Norge. Prisen er på 10 000,- kroner og til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF region Nord-Norge og fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark. Juryen består av fylkesbiblioteksjefene i de tre nordlige fylkene og leder i NBF region Nord-Norge.

Bibliotekprisen for Nord-Norge 2015 vil bli delt ut på mottakelsen på Tromsø rådhus 9. mars 2016 under det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.

De nominerte er:

  • Alta bibliotek
  • Brita Esaiassen v/Berg folkebibliotek i Senjahopen
  • Skolebiblioteket ved Senja videregående skole, skolested Finnfjordbotn

 

Om de nominerte:

  • Alta bibliotek samarbeider godt, både med lokalmiljøet og andre bibliotek. De deler gjerne, både erfaringer, ideer og materiell med andre.

o   Alta bibliotek hadde stor del i planlegging og gjennomføring av Finnmark internasjonale litteraturfestival i 2014.

o   Alta bibliotek samarbeider med Sametinget og lager eget litteraturprogram for skoler og andre under Alta Sami Festival. De gir rom for å formidle samisk litteratur, samarbeider med samiske forlag og forfattere.

o   Alta bibliotek er en aktuell arena for samarbeidspartnere i Alta. Dette er et resultat av at Alta bibliotek har arbeidet strategisk med forlag og foreninger, slik at de nå er en helt naturlig arena i lokalsamfunnet.

o   Alta bibliotek arrangerer selv debatter med lokale temaer og kulturpolitikk og er arena for andre som arrangerer debatter. Biblioteket har mange arrangementer som Zombiewalk, Cosplay-kveld, Halloween og spillnatt.

o   Alta bibliotek satser på barn og unge og har to stillinger som jobber mot denne målgruppen. Biblioteket har bl.a. fast tilbud om opplesning/dramatisering av litteratur for barnehager og de har eget DKS-tilbud til skolene i Alta kommune.

o   Alta bibliotek er aktive på sosiale medier, man finner dem på blogger, twitter, flikr, instagram og facebook. De ansatte har også prøvd seg på bookfacefriday / bokfjesdagen.

o   Alta bibliotek er et Bok til alle-bibliotek.

 

 

  • Brita Esaiassen v/Berg folkebibliotek i Senjahopen er eneste ansatte på biblioteket og har trosset små stillingsressurser (ca 30 %) og trange budsjett og bygd opp et livskraftig bibliotek og møtested gjennom oppfinnsom ressursutnyttelse og et utstrakt samarbeid.

o   Gjennom vertskapskommuneprosjektet samarbeider Berg med nabokommunene og blir delaktig i et større bibliotekfaglig miljø som bidrar med tjenester som kan ytes «på distanse», f. eks katalogisering eller webtjenester.  Det frigjør Brita til å bruke kreftene sine der hun er aller best: i lokalmiljøet – hvor skole, foreninger og et rikt internasjonalt miljø involveres i biblioteket liv, både som brukere og som bidragsytere til lokalsamfunnets selvskrevne møteplass.

o   Biblioteket samarbeider tett med grunnskolen og ungdomsskoleelever som har kontraktsregulerte praksistimer i biblioteket kan greit holde åpent og veilede yngre medelever når kommunens eneste bibliotekansatte deltar på kurs eller møter.  Handarbeidsklubben legger workshopene sine til biblioteket hvor ungjenter fra Eritrea kommer og lærer strikketeknikker fra en oldemor fra Mefjordvær eller en filétarbeider fra Lithauen.  Biblioteket er åsted for matkurs og middagskalas hvor ulike nasjonaliteter i det lille bygdesamfunnet lærer hverandre om sine kulinariske spesialiteter.  I tillegg en rekke mer «vanlige» bibliotekarrangement med forfattere, teater, temamøter osv.

o   I ei bygd med noen få hundre innbyggere (og ca 900 i hele kommunen) er oppmøtet på arrangementene de faste onsdagskveldene ofte 80-100 personer, gjerne mer. Det er mer enn 10 % av innbyggertallet i kommunen!

o   Berg folkebibliotek er et levende eksempel på at den gammeldagse dugnadsånden er fornyet og lever videre.  Biblioteket er dessuten selve navet i en uvanlig suksessrik integrasjon av flyktninger og arbeidsinnvandrere som beriker lokalmiljøet.

 

  • Skolebiblioteket ved Senja videregående skole, skolested Finnfjordbotn v/Kari Brenden-Bech gjør en stor jobb for elever og lærer ved skolen. Hun har et godt samarbeid med lærerne og kan finne på å invitere til hjemmelaget kake og kassering.

o   Hun bruker lærere og ledelse til å formidle bøker i ulike sjangre.

o   Kari har opprettet et bibliotekutvalg som består av lærere og elever hvor ulike spørsmål omkring biblioteket diskuteres.

o   I tillegg til utstillingene bibliotekaren lager, brukes også biblioteket til utstilling av elevarbeider.

o   Det gode arbeidet legges merke til i skolebibliotekmiljøet og Kari og to av lærerne ved skolen ble invitert til høstmøte for skolebibliotekene i Sør- og Nord-Trøndelag for å snakke om samarbeid mellom biblioteket og norskseksjonen.

o   Kari har opprettet en blogg for elever og lærere der både hun selv og elevene bidrar med tekster.

o   Kari har også laget en temabank på nett for fordypningsoppgaver hvor hun blant annet presenterer dagens oppgavetips med mange spennende temaer. Denne brukes av mange flere enn bare skolens elever og lærere. Bloggen er tematisk inndelt og inneholder også gode lenker til andre nyttige ressurser.

o   Kari har også laget en nettressurs for kompetansemålet en valgfri religion i faget religion og etikk, studieforberedende vg3.

o   Bibliotekets facebookside brukes aktivt for å formidle innhold fra bloggene i tillegg til andre ting som er aktuelt.

o   Deres digitale litteraturformidling og digitale synliggjøring av skolebiblioteket er til stor inspirasjon