Forhåndsvarsel om Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 i Norsk bibliotekforening region Nord-Norge blir i uke 13 i Hammerfest. Vi kommer tilbake til dato senere.

Hilsen styret