Må biblioteket flytte når kommunen skal leie ut lokaler til NAV i Porsanger?

Til kommunepolitikerne og administrasjonen i Porsanger kommune

Norsk bibliotekforening (NBF) region Nord-Norge vil på det sterkeste oppfordre kommunepolitikerne i Porsanger kommune om å sørge for at Porsanger folkebibliotek får beholde lokalene sine i Porsanger rådhus.

Folkebibliotek er en lovpålagt kommunal tjeneste, et gratis velferdstilbud for alle innbyggerne i kommunen. Porsanger bibliotek har ei god beliggenhet i rådhuset og er fysisk lett tilgjengelig. Beliggenheten gir biblioteket ei god universell utforming, som er et gode for bibliotekbrukerne. For barnehage- og skolebesøk er dette av stor betydning.

Det er høyst uvanlig å ville flytte et bibliotek som har gode lokaler og stor aktivitet i form av arrangementer. Det er arbeidskrevende å flytte bibliotek. Hele samlinga må gjennomgås og pakkes ned for så å pakkes opp igjen. Arealene må planlegges i forhold til samling og aktiviteter. Ei flytting av biblioteket vil gå ut over både lånetilbudet og arrangementstilbudet.

Biblioteket i rådhuset «åpner» rådhuset, noe et Nav-kontor ikke vil gjøre. Deres tjenester blir stadig med digitaliserte, og det kan derfor ikke være behov for dem å legge beslag på biblioteklokalet, som det best tilgjengelige kommunale arealet. Det er dessuten grunn til bekymring at det vurderes å leie ut til Nav før nye lokaler til biblioteket er vurdert eller funnet.

NBF region Nord-Norge oppfordrer formannskapets og kommunestyrets representanter til å sørge for at Porsanger folkebibliotek får bli værende i sine lokaler, slik at befolkningens tilgang til bibliotektjenestene ikke svekkes.

På vegne av styret i NBF region Nord-Norge
Aud Tåga