Innkalling til årsmøte i NBF region Nord-Norge tirsdag 28. mars i Hammerfest

Innkalling til årsmøte i NBF region Nord-Norge

TID:     Tirsdag 28. mars 2017 kl. 15.00 – 17.00

STED:   Arktisk kultursenter, Strandgata 30, 9600 Hammerfest

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding NBF region Nord-Norge 2015-2016
  4. Regnskap for 2015 og 2016, samt revisjonsrapport
  5. Forslag til handlingsplan for 2017 – 2019
  6. Budsjett 2017 – 2019
  7. Innkomne saker
  8. Valg

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er tirsdag 7. mars 2017.

Saker sendes på epost til styreleder ann-britt.svane@porsanger.kommune.no

Årets årsmøte arrangeres i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek og er en del av programmet for Bibliotekkonferansen 2017. Her er hele programmet http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/bibliotekutvikling/bibliotekkonferansen-2017.584270.aspx

Før selve årsmøtet, har vi invitert Øystein Stabell fra Oppland fylkesbibliotek til å holde et innlegg om prosjektet Bibsam – samarbeid mellom bibliotek og næringsliv. http://bibsam.no/

Etter årsmøtet vil det bli omvisning og foredrag på Gjenreisningsmuséet med påfølgende middag på Hammerfest bibliotek.

http://www.kystmuseene.no/gjenreisningsmuseet-for-finnmark-og-nord-troms.107297.no.html

http://www.hammerfest.folkebibl.no/

NBF region Nord-Norge spanderer middag på NBF-medlemmer som deltar på årsmøtet. Middagen er på Hammerfest bibliotek kl. 20.00. Ønsker du middag, vær vennlig å gi beskjed til Anne.Thuv@ffk.no Har du matallergier av noe slag, må dette meldes inn til Anne Thuv.

Vi har reservert rom på Smarthotel Hammerfest og de som trenger overnatting må gi beskjed til Anne.Thuv@ffk.no eller telefon nr. 78964379 senest tirsdag 7. mars

Velkommen til Hammerfest!

 

Med hilsen Styret i NBF region Nord-Norge
v/Ann-Britt Svane, styreleder