Utlysning: Bibliotekprisen for Nord-Norge 2017

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut Bibliotekpris for Nord-Norge.

Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF Nord og fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark.

Hvis du er medlem av Norsk bibliotekforening og har tanker om hvem som fortjener årets pris, kan du sende inn forslag med en kort og god begrunnelse til styret i NBF Nord ved Ann-Britt Svane på epost: ann-britt.svane@porsanger.kommune.no
innen 1. desember 2017.