Rapport av Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Angell Bergli

Bibliotekarer – et verdensomspennende superhelt-team
Av Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Angell Bergli

Høsten 2017 kom det en e-post på Bibliotek Norge-lista, med Call for papers til ALA annual 2018. Temaet var bibliotek og sosial inkludering. Vi er rådgivere ved Finnmark fylkesbibliotek og har begge engasjert oss i, og jobbet med bibliotek som arena for integrering. Anne har skrevet masteroppgave om temaet og sitter i dag i styret til NBF FlerKult, og Veronicha jobbet på Vadsø bibliotek i den perioden Vadsø fortsatt hadde Nord-Norges største asylmottak og var den kommunen som bosatte flest innvandrere per innbygger. Dette var med andre ord et tema hvor vi kunne bidra. I romjula sendte vi inn vårt forslag til presentasjon, uten veldig store forhåpninger om å bli invitert. Vi tenkte at det var en god erfaring uansett hvordan det gikk. Januar kom og gikk uten at vi hørte noe. Så en dag i februar tikket det inn en e-post fra den internasjonale avdelingen i den amerikanske bibliotekforeningen. De ville invitere oss til å holde en kort presentasjon under programposten «Bibliotek som arena for sosial inkludering av flyktninger og innvandrere». Vi er veldig takknemlige for støtten vi fikk fra Norsk bibliotekforening, Norsk bibliotekforening avdeling Nord, Bibliotekarforbundet og egen arbeidsplass, uten den hadde vi ikke fått vært med på dette fantastiske eventyret.

Vi skulle holde en kort presentasjon, men hadde svært mye vi ville si. Vi ønsket å fortelle om hvordan biblioteksektoren i Norge generelt tilnærmer seg biblioteket som integreringsarena, vi ville snakke om funnene i Anne sin masteroppgave og Veronicha sine «hands on» erfaringer fra Vadsø bibliotek.

Med 25 000 deltakere er ALA annual er noe av det største som skjer i bibliotekverden. På programmet sto både Michelle Obama, Viola Davis, Sally Field og oss. Man kan trygt si at vi hadde nerver og et stort ønske om å være gode representanter fra Norge og Finnmark. I presentasjonen la vi vekt på biblioteket som en viktig og naturlig integreringsarena, formålsparagrafen til den norske bibliotekloven, at integrering er en toveis prosess, samt våre funn og erfaringer. Både i spørsmålene etter vår presentasjon og i andre presentasjoner med lignede tema ble det tydelig at selv om bibliotekarer tenker likt og har det samme samfunnsoppdraget verden over, så er forskjellene virkelig store. Biblioteket som samfunnsbygger og kunnskapsformidler var temaer som gikk igjen i flere av programpostene på konferansen. Dette er viktig i Norge, men i USA, et samfunn med store forskjeller og områder med høy fattigdom, er dette høyaktuelt. Vi fikk høre hvordan bibliotek rundt om engasjerte seg sterkt i formidling av både praktisk og teoretisk kunnskap, jobbet aktivt med å skape et værested, hvordan de forholder seg til hjemløse, hvordan de arrangerer lese- og språkprogrammer for analfabeter og innvandrere. Mye felles med Norge, men samtidig er utfordringene der av en annen dimensjon.

Det var en «once in a lifetime» opplevelse å få presentere på en så stor konferanse. At konferansen i tillegg var i New Orleans var fantastisk. Etter en herlig uke fylt med blues og jazz, og masse faglig påfyll følte vi begge på en enorm yrkesstolthet. Selv om frontene og de sosiale forskjellene er mindre i Norge, er kjerneoppgavene våre og samfunnsoppdraget vårt det samme. Når vi satt oss på flyet for å reise hjem til Finnmark følte vi oss som en del av et verdensomspennende superhelt-team.

Regnskap

Inntekter Utgifter
Tilskudd NBF Nord 10000
Tilskudd NBF 8000
Tilskudd BF 10000
Tilskudd FFK 5000
Egenandel 1000
Fly 13592
Konferanseavgift 6653
Overnatting 13755
SUM: 34000 34000

Støtten vi har fått fra NBF, NBF Nord, Bibliotekarforbundet og Finnmark fylkesbibliotek har gått til å dekke reise, overnatting og konferanseavgiften.