Forhåndsvarsel om årsmøte i NBF Nord 9. april i Bodø

NBF Nord avholder sitt årsmøte 9. april kl. 16.00 – 18.00 på Scandic Bodø.

Det vil bli arrangert et faglig seminar i forbindelse med årsmøtet.
Seminaret vil arrangeres på Scandic Bodø kl. 15.00 – 16.00 og temaet er iKomp vgs. (Informasjonskompetanse i videregående skole).

Innkalling med saksliste til årsmøte vil sendes ut innen 8. mars. Innkalling sendes ut pr. epost til medlemmer, som innlegg på Biblioteknorge-lista og her på våre hjemmesider.

Ann-Britt Skog, leder