Innkalling til Årsmøte i NBF Nord

Innkalling til årsmøte i NBF Nord

TID:         Tirsdag 9. april 2019 kl. 16.00-18.00
STED:     Tusenhjemmet, Prinsensgate 130, Bodø

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding NBF Nord 2017 – 2018
  4. Regnskap for 2017 og 2018, samt revisjonsrapport
  5. Forslag til handlingsplan for 2019 – 2021
  6. Budsjett 2019 – 2020
  7. Innkomne saker
  8. Valg

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er tirsdag 19. mars 2019.

Saker sendes på epost til styreleder ann-britt.skog@porsanger.kommune.no

Det er enkel servering for de som skal på årsmøtet. Påmelding til aud.taga@gmail.com innen søndag 7. april.

NBF Nord arrangerer seminar om informasjonskompetanse fra kl 15.00-16.00. Benytt sjansen til å kombinere faglig påfyll med årsmøtet! Dr. Lars Figenschou, ved UiT, leder prosjektet Informasjonskompetanse videregående skole i Troms. Prosjektet er et samarbeid med Troms fylkeskommune utdanningsetaten og tre videregående skoler og  Troms fylkesbibliotek.

Les årsmøtedokumenter her:
Årsmøte og årsmelding 2017-2018 NBF region Nord (002)

Med hilsen
Styret i NBF Nord

v/Ann-Britt Skog, styreleder