Takk for innsatsen, Ann-Britt!

På årsmøtet i Bodø overleverte Ann-Britt Skog stafettpinnen videre.

NBF Nord takker for god innsats som leder i seks år!

 

Ny leder Kjell Nilsen og avtroppende leder Ann-Britt Skog
Ny leder Kjell Nilsen og avtroppende leder Ann-Britt Skog