Arkiv: Ukategorisert

Innspill til forslag om budsjettkutt ved Finnmark fylkesbibliotek

Åpent brev til politikere og administrasjon i Finnmark fylkeskommune Norsk bibliotekforening region Nord-Norge ser med stor bekymring på at fylkesrådmannen i budsjettforslag for 2017 nok en gang foreslår kutt på kr. 125 000,- for Finnmark fylkesbibliotek, et kutt som rammer bibliotektilbudet i hele fylket og ikke bare Fylkesbiblioteket som enhet. Fylkesbiblioteket har i flere år vært … Fortsett å lese Innspill til forslag om budsjettkutt ved Finnmark fylkesbibliotek

Må biblioteket flytte når kommunen skal leie ut lokaler til NAV i Porsanger?

Til kommunepolitikerne og administrasjonen i Porsanger kommune Norsk bibliotekforening (NBF) region Nord-Norge vil på det sterkeste oppfordre kommunepolitikerne i Porsanger kommune om å sørge for at Porsanger folkebibliotek får beholde lokalene sine i Porsanger rådhus. Folkebibliotek er en lovpålagt kommunal tjeneste, et gratis velferdstilbud for alle innbyggerne i kommunen. Porsanger bibliotek har ei god beliggenhet … Fortsett å lese Må biblioteket flytte når kommunen skal leie ut lokaler til NAV i Porsanger?

Innspill til foreslått innkjøpsbudsjett for Tana bibliotek

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Tana kommune. Viser til rådmannens framlagte budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020, hvor det framkommer at biblioteket får et kutt på kr. 98 000,- til innkjøp av bøker, utstyr og andre medier hvert år i perioden 2017-2020. Dagens bok- og utstyrsbudsjett er på kr. 174 000,- og kuttforslaget vil … Fortsett å lese Innspill til foreslått innkjøpsbudsjett for Tana bibliotek

NEI til nedlegging av Kroken filial i Tromsø

Åpent brev til ordfører, politikere og administrasjonssjef i Tromsø kommune Administrasjonssjefen i Tromsø foreslår i Økonomiplan for 2017-2020 å legge ned bibliotekfilialen i bydelen Kroken. Hun skriver i økonomiplanen: «Sett i forhold til besøkstallet er imidlertid kostnadene ved å ha en betjent filial i Kroken for kostnadskrevende. Administrasjonssjefen foreslår derfor å legge ned denne filialen, … Fortsett å lese NEI til nedlegging av Kroken filial i Tromsø

Innspill til forslaget om å kutte biblioteksjefsstillingen i Hadsel

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Hadsel kommune Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens innstilling til budsjett for 2017 ligger forslag om å redusere biblioteksjefstillingen med 50 %. Norsk bibliotekforening sendte i vår brev til rådmann, ordførere og politikere i Hadsel da man i revidert budsjett for 2016 … Fortsett å lese Innspill til forslaget om å kutte biblioteksjefsstillingen i Hadsel

Forhåndsvarsel om Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 i Norsk bibliotekforening region Nord-Norge blir i uke 13 i Hammerfest. Vi kommer tilbake til dato senere. Hilsen styret

Kurs om debatt i biblioteket

Hva er en god debatt, og hvordan få det til? Tirsdag 20. september holder Erik Wold heldagskurs om debatt i biblioteket. Hvordan forberede seg, hvem er egnet som debattleder og hva bør man tenke på i forhold til sammensetning av debattpanel er spørsmål som vi vil få svar på. Debatter for og med ungdom er … Fortsett å lese Kurs om debatt i biblioteket

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Hadsel kommune

Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens innstilling til revidert budsjett for 2016 er lagt inn innsparinger i kulturavdelingen på 0,2 millioner kroner, og for å hente dette inn foreslås det å holde biblioteksjefstillingen vakant ut året. NBF ser det som et svært alvorlig signal i forhold til hvordan man vurderer … Fortsett å lese Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Hadsel kommune

Åpent brev til Sør-Varanger kommune

Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens innstilling til budsjett for Sør-Varanger bibliotek er lagt inn innsparinger i form av å redusere bemanningen med et årsverk. I kroner betyr det en besparelse på 500 000 kroner i 2016. Reduksjon av en hel stilling på biblioteket gir uheldige konsekvenser for bibliotektilbudet til … Fortsett å lese Åpent brev til Sør-Varanger kommune

Biblioteket som læringsarena

Biblioteket som læringsarena var tema for NBF region Nord-Norge sitt seminar under Tr*ffpunkt Mikromarc 5. november 2015 i Tromsø. Professor Gunnar Grepperud, RESULT Universitetet i Tromsø snakka om fleksibel læring. Begrunnelsen for å tilby fleksibel læring/studietilbud i mindre kommuner er for å sikre at det er tilstrekkelig kompetanse på disse stedene. Kommunene blir stadig mer avhengig av si … Fortsett å lese Biblioteket som læringsarena