Kontakt

Har du saker som vi i NBF Nord-Norge bør ta opp? Ta kontakt med leder

Kjell Gunnar Nilsen
Nordland fylkesbibliotek
908 40 542
E-post: norskbibliotekforeningnord@gmail.com