Forhåndsvarsel om årsmøte i NBF Nord 9. april i Bodø

NBF Nord avholder sitt årsmøte 9. april kl. 16.00 – 18.00 på Scandic Bodø. Det vil bli arrangert et faglig seminar i forbindelse med årsmøtet. Seminaret vil arrangeres på Scandic Bodø kl. 15.00 – 16.00 og temaet er iKomp vgs. (Informasjonskompetanse i videregående skole). Innkalling med saksliste til årsmøte vil sendes ut innen 8. mars. … Fortsett å lese Forhåndsvarsel om årsmøte i NBF Nord 9. april i Bodø

Brev til politikere i Nordkapp kommune

Til politikere i Nordkapp kommune En tredels reduksjon av bibliotkeressursen – er det greit? Norsk bibliotekforening avdeling Nord leser i rådmannens forslag til budsjett 2019 at Nordkapp kommune planlegger å redusere åpningstiden i biblioteket tilsvarende 50 % stilling. I saksfremlegget kan vi lese at biblioteket er veldrevet og godt besøkt, og at kuttet betyr at … Fortsett å lese Brev til politikere i Nordkapp kommune

Brev til fylkespolitikere i Finnmark – Skolebibliotek i videregående skoler

Når skolebibliotek ikke lengre er fylkeskommunes ansvar, hvem får ansvaret da? Norsk Bibliotekforening region Nord ser med bekymring på omorganisering av skolebiblotektjenesten i de videregående skolene i Finnmark. Vi stiller oss spørrende til hvordan en utlånsautomat og elevvakter skal kunne erstatte skolebibliotekaren og den bibliotekfaglige kompetansen som skolebibliotekarene har. Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for … Fortsett å lese Brev til fylkespolitikere i Finnmark – Skolebibliotek i videregående skoler

Rapport av Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Angell Bergli

Bibliotekarer – et verdensomspennende superhelt-team Av Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Angell Bergli Høsten 2017 kom det en e-post på Bibliotek Norge-lista, med Call for papers til ALA annual 2018. Temaet var bibliotek og sosial inkludering. Vi er rådgivere ved Finnmark fylkesbibliotek og har begge engasjert oss i, og jobbet med bibliotek som arena for … Fortsett å lese Rapport av Anne Kjeilen Thuv og Veronicha Angell Bergli

Ærlig talt: Trenger vi bibliotek?

NBF Nord arrangerte programposten «Ærlig talt: Trenger vi bibliotek?» onsdag 31. oktober på Studenthuset i Alta. Programposten ble arrangert i samarbeid med Finnmark internasjonale litteraturfestival og var markedsført som en del av det offisielle programmet. Stine Greni fra Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) innledet med et foredrag om hvordan de arbeider med å integrere bibliotekets … Fortsett å lese Ærlig talt: Trenger vi bibliotek?

Stormen bibliotek i Bodø tildelt Bibliotekprisen for Nord-Norge 2017

Bibliotekprisen for 2017 deles ut av Norsk bibliotekforening Nord og fylkesbibliotekene i Finnmark, Troms og Nordland. Statuttene bestemmer at «Prisen gis til en person eller et bibliotek som har markert seg i biblioteklandskapet, eller som har gjort en spesiell innsats for å synliggjøre biblioteket i lokalsamfunnet.» Stormen bibliotek i Bodø har et markant arkitektonisk uttrykk, … Fortsett å lese Stormen bibliotek i Bodø tildelt Bibliotekprisen for Nord-Norge 2017

Åpent brev til Nesseby kommune – innspill til budsjett 2018

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Nesseby kommune Brevet sendes også til avisa Finnmarken Lakselv 11.12.2017 Innspill til foreslått budsjett for Nesseby bibliotek NBF ser av Årsbudsjett 2018 – Økonomiplan 2019 – 2021 for Nesseby kommune at det skal gjøres store innsparinger i kommuneøkonomien. Men vi kan ikke la være å klø oss … Fortsett å lese Åpent brev til Nesseby kommune – innspill til budsjett 2018

Åpent brev til Tana kommune – innspill til budsjett 2018

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Tana kommune Brevet sendes også til avisa Finnmarken Lakselv 06.12.2017 Innspill til foreslått innkjøpsbudsjett for Tana bibliotek Viser til rådmannens framlagte budsjettforslag for 2018 og økonomiplan 2018-2021, hvor det framkommer at biblioteket får et kutt på kr. 98 000,- til innkjøp av bøker, utstyr og andre medier hvert … Fortsett å lese Åpent brev til Tana kommune – innspill til budsjett 2018

Utlysning: Bibliotekprisen for Nord-Norge 2017

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut Bibliotekpris for Nord-Norge. Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF Nord … Fortsett å lese Utlysning: Bibliotekprisen for Nord-Norge 2017