Innspill til forslaget om å kutte biblioteksjefsstillingen i Hadsel

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Hadsel kommune Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens innstilling til budsjett for 2017 ligger forslag om å redusere biblioteksjefstillingen med 50 %. Norsk bibliotekforening sendte i vår brev til rådmann, ordførere og politikere i Hadsel da man i revidert budsjett for 2016 … Fortsett å lese Innspill til forslaget om å kutte biblioteksjefsstillingen i Hadsel

Forhåndsvarsel om Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 i Norsk bibliotekforening region Nord-Norge blir i uke 13 i Hammerfest. Vi kommer tilbake til dato senere. Hilsen styret

Kurs om debatt i biblioteket

Hva er en god debatt, og hvordan få det til? Tirsdag 20. september holder Erik Wold heldagskurs om debatt i biblioteket. Hvordan forberede seg, hvem er egnet som debattleder og hva bør man tenke på i forhold til sammensetning av debattpanel er spørsmål som vi vil få svar på. Debatter for og med ungdom er … Fortsett å lese Kurs om debatt i biblioteket

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Hadsel kommune

Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens innstilling til revidert budsjett for 2016 er lagt inn innsparinger i kulturavdelingen på 0,2 millioner kroner, og for å hente dette inn foreslås det å holde biblioteksjefstillingen vakant ut året. NBF ser det som et svært alvorlig signal i forhold til hvordan man vurderer … Fortsett å lese Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Hadsel kommune

De nominerte til Bibliotekprisen for Nord-Norge 2015

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge lyser annen hvert år ut Bibliotekpris for Nord-Norge. Prisen er på 10 000,- kroner og til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF region … Fortsett å lese De nominerte til Bibliotekprisen for Nord-Norge 2015

Finnmarken: Norsk Bibliotekforening støtter Sør-Varanger bibliotek

Avisa Finnmarken hadde lørdag 28. november en sak om at Norsk Bibliotekforening vil hjelpe biblioteket i Sør-Varanger. Saken er basert på brevet vi sendte til administrasjon og politikere i Sør-Varanger kommune. Ann-Britt Svane, leder i Norsk Bibliotekforening avd. Nord-Norge, trekker frem flyktningkrisen som et sterkt argument for å prioritere biblioteket: – Som kjent er innvandrergrupper … Fortsett å lese Finnmarken: Norsk Bibliotekforening støtter Sør-Varanger bibliotek

Åpent brev til Sør-Varanger kommune

Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens innstilling til budsjett for Sør-Varanger bibliotek er lagt inn innsparinger i form av å redusere bemanningen med et årsverk. I kroner betyr det en besparelse på 500 000 kroner i 2016. Reduksjon av en hel stilling på biblioteket gir uheldige konsekvenser for bibliotektilbudet til … Fortsett å lese Åpent brev til Sør-Varanger kommune

Biblioteket som læringsarena

Biblioteket som læringsarena var tema for NBF region Nord-Norge sitt seminar under Tr*ffpunkt Mikromarc 5. november 2015 i Tromsø. Professor Gunnar Grepperud, RESULT Universitetet i Tromsø snakka om fleksibel læring. Begrunnelsen for å tilby fleksibel læring/studietilbud i mindre kommuner er for å sikre at det er tilstrekkelig kompetanse på disse stedene. Kommunene blir stadig mer avhengig av si … Fortsett å lese Biblioteket som læringsarena

Invitasjon til fagseminar

Invitasjon til fagseminaret «Biblioteket som læringsarena» torsdag 5. november 2015, kl. 13.45 – 15.30 Clarion Hotell The Edge, Tromsø NBF region Nord-Norge ønsker å sette biblioteksaker i landsdelen på dagsorden. Regionavdelingen skal informere politikere i bibliotekspørsmål og involvere og utfordre dem til å ta standpunkt i bibliotekpolitiske saker. NBF region Nord-Norge ønsker også å bidra … Fortsett å lese Invitasjon til fagseminar

Bibliotekpris for Nord-Norge

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge lyser ut Bibliotekpris for Nord-Norge. Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles annenhvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF … Fortsett å lese Bibliotekpris for Nord-Norge