Styret 2017 – 2019

Leder:

 • Ann Britt Skog , Porsanger bibliotek, Finnmark

Styremedlemmer:

 • Jørgen Betten,  Nesseby bibliotek, Finnmark
 • Terje Håkstad , UIT-Universitetsbiblioteket, Troms
 • Kjell Nilsen,  Nordland fylkesbibliotek, Nordland
 • Aud Tåga, Troms fylkesbibliotek, Troms
 • Marit Bull Enger,  UIT-Universitetsbiblioteket, Troms
 • Anita Karlsen, Gratangen kommune, Troms

Varamedlemmer:

 • Mari Hopland, Hamarøy bibliotek, Nordland
 • Tonje Farset ,  Narvik bibliotek, Nordland
 • Ingrid Berntsen ,  Universitetsbiblioteket, Troms
 • Frøydis Totland , Alta vgs, Finnmark
 • Astrid Johanna Sømhovd,  Universitetsbiblioteket, Troms

Revisorer:

 • Leif Longva, UIT – Universitetsbiblioteket, Troms
 • Birgit Larsen, Troms fylkesbibliotek, Troms

Valgkomité
Heikki Knutsen, Finnmark fylkesbibliotek
Grethe Johannessen , Hammerfest bibliotek
Mariann Løkse, UIT – Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket, Tromsø