Virkeplan

Handlingsplan 2015-2017

 • NBF region Nord-Norge skal bidra til å sette biblioteksaker på dagsorden i landsdelen gjennom aktiv deltakelse i media og bruk av egen webside til informasjon og debatt.
 • Regionavdelingen skal informere politikere i bibliotekspørsmål og involvere og utfordre dem til å ta standpunkt i bibliotekpolitiske saker. Særlig viktig blir det å følge med på prosessene rundt kommunesammenslåing og kommunereform.
 • Planlegging og gjennomføring av et årlige bibliotekpolitisk seminar og arrangementer kan gi organisasjonen kontakter utenfor bibliotekmiljøet.
 • Gjennom arbeidet med å være lokal samarbeidspartner og medarrangør av det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø 9. – 11. mars 2016, vil vi være med på å sette biblioteksaker på dagsorden i Nord-Norge.

NBF region Nord-Norge skal:

 1. Utfordre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere i forhold til bibliotekspørsmål.
  Tiltak: Følge med i forkant av budsjettbehandlinger og komme med innspill når det er nødvendig
 2. Arbeide for å knytte kontakter og gjøre organisasjonen synlig i og utenfor bibliotekmiljøet.
  Tiltak: Arrangere stands og verve medlemmer i forbindelse med arrangementer og møter i regi av andre
 3. Gjennomføre minst ett bibliotekpolitisk seminar/arrangement i året, gjerne i tilknytning til andre arrangement.
  Tiltak:
  a) Arrangere faglig seminar under Mikromarc brukermøte i Tromsø november 2015.
  b) Være lokal medarrangør til Det 75. norske bibliotekmøtet i Tromsø, mars 2016.
  c) Arrangere faglig seminar i Bodø høsten 2016.
 4. Bidra til faglig aktivitet og utvikling innen sentrale bibliotekspørsmål.
  Tiltak: Tiltak: Som medlem i LOK, for Bibliotekmøtet 2016, foreslå bibliotekfaglige ressurspersoner fra det nordnorske bibliotekmiljøet til Bibliotekmøtet 2016.
 5. Arbeide for at bibliotekene skal være læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell møteplass for alle.
  Tiltak: Skrive avisinnlegg på bakgrunn av partiprogram til høstens kommunevalg om bibliotekenes samfunnsoppdrag som læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell møteplass for alle.
 6. Arbeide for at de ulike bibliotektypene og deres oppgaver blir synlige og at det innenfor hele bibliotekfeltet blir etablert samarbeid som kan ivareta et helhetlig bibliotektilbud for befolkningen.
  Tiltak: Bidra til at de ulike bibliotekmiljøene får felles møteplasser under Bibliotekmøtet 2016 for å få mulighet til å diskutere framtidas bibliotektilbud.
 7. Følge med i prosessen med kommunesammenslåing og kommunereform for å sikre et best mulig bibliotektilbud til befolkningen i regionen.
  Tiltak: Delta i debattmøter og skrive avisinnlegg om temaet.
 8. Være en pådriver for å lyse ut og tildele Bibliotekprisen for Nord-Norge.
  Tiltak: Bibliotekprisen lyses ut i 2015 og deles ut under Bibliotekmøte 2016.
  Bibliotekprisen lyses ut i 2017 og deles ut i 2017.